So sánh các bảng liệt kê

Chỉ số Accumulation/Distribution

Chỉ số Volume cực kỳ đơn giản dễ dùng: chỉ số Accumulation/Distribution. Thực tế thì chỉ số Accumulation/Distribution là bản biến thể của một indicator khác phổ biến hơn: On Balance Volume. Cả hai chỉ số này đều được dùng để xác định biến động giá thông qua việc đo lường khối lượng giao dịch trên thị trường.

Chỉ số Accumulation/Distribution là gì?

Chỉ số kỹ thuật Accumulation/Distribution (chỉ báo Tích luỹ/Phân phối) được tính bằng sự thay đổi của giá và khối lượng. Khi đó khối lượng đóng vai trò như một hệ số đo lường thay đổi giá – hệ số này (hay khối lượng) càng lớn, chỉ số càng cho thấy mức độ ảnh hưởng càng lớn của biến động giá trong giai đoạn đó.

Áp dụng chỉ số Accumulation/Distribution vào trading

chỉ báo accumulation/distribution

Khi trị số của chỉ số này tăng lên tức là tích luỹ (mua vào) của một loại chứng khoán cũng tăng, cùng với mức tăng của khối lượng giao dịch là một trend đang hướng lên. Ngược lại khi chỉ báo giảm, chứng khoán đó đang bị phân phối (bán ra) nhiều hơn dẫn đến trend hướng xuống.

Phân kỳ giữa chỉ số Accumulation/Distribution và giá chứng khoán cho thấy sắp tới sẽ có biến động giá. Như một quy tắc, tại thời điểm Phân kỳ giá sẽ chuyển động trùng hướng với trend của chỉ số. Vì vậy nếu chỉ số đang tăng mà giá chứng khoán đang giảm, anh em có thể kỳ vọng đảo chiều xảy ra.

Tính toán chỉ số Accumulation/Distribution

Một phần của khối lượng giao dịch hàng ngày sẽ được cộng vào hay trừ đi trong giá trị tích luỹ hiện tại của indicator. Giá đóng cửa càng tiến gần đến mức cao nhất trong ngày, phần được cộng thêm sẽ càng lớn. Tương tự phần bị trừ đi cũng càng lớn nếu giá đóng cửa càng tiến gần đến giá thấp nhất trong ngày. Nếu giá đóng cửa nằm đúng chính giữa giá cao nhất và thấp nhất của ngày, trị số chỉ số sẽ không thay đổi.

A/D = SUM(((CLOSE – MINIMUM) – (MAXIMUM — CLOSE))*VOLUME/(MAXIMUM – MINIMUM), N)

Trong đó:

CLOSE — giá đóng cửa;
LOW — giá thấp nhất của cột;
HIGH — giá cao nhất của cột;
N — số chu kỳ được dùng;
SUM (…, N) — tổng N chu kỳ;
VOLUME — khối lượng giao dịch.

Cách sử dụng chỉ số Accumulation/Distribution (Tích lũy/Phân phối A/D)

Đường tích lũy/phân phối được sử dụng để xác định xu hướng hoặc sự xuất hiện các dấu hiệu suy yếu.
Xác định xu hướng: 
  • Xu hướng tăng được xác nhận bởi chỉ số tăng;
  • Xu hướng giảm được xác nhận bởi chỉ số giảm.
Sự xuất các dấu hiệu phân kỳ: 
  • Dấu hiệu suy yếu của xu hướng tăng khi việc tăng giá đến mức tối đa mới không được xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều dưới;
  • Dấu hiệu suy yếu của xu hướng giảm khi việc giảm giá đến mức mới thấp nhất không được xác nhận sự chuyển biến của chỉ báo, khả năng đảo chiều lên.
img

admin

Bài viết liên quan

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của Công Nhiệm

Một vài kinh nghiệm trong quá trình đầu tư của Công Nhiệm chia sẻ để mọi...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chứng khoán VPS về tài khoản cá nhân

Sau khi bán cổ phiếu để rút tiền ra tài khoản cá nhân anh chị truy cập và...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS

Sau khi đã mở tài khoản tại Công ty chứng khoán VPS Anh/Chị cần nạp tiền vào...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Tham gia thảo luận