So sánh các bảng liệt kê

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS

Sau khi đã mở tài khoản tại Công ty chứng khoán VPS Anh/Chị cần nạp tiền vào tài khoản để tiến hành giao dịch. Sau khi tiền nổi trên tài khoản anh chị có thể tiến hành mua bán những cổ phiếu mà mình đang theo dõi

Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS

Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chứng khoán VPS về tài khoản cá nhân

Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán:

Anh chị chọn ngân hàng chuyển tiền phù hợp với số tài khoản Anh/Chị đang sở hữu. Lưu ý cùng hệ thống tiền sẽ vào tài khoản nhanh hơn

 

Cách xem tiền đã nổi trên tài khoản hay chưa và đổi mật khẩu lại cho dễ nhớ

  • Truy cập trên PC qua: Chrome, Fifox, Cốc Cốc …:

Anh/chị truy cập vào website: https://smartone.vps.com.vn/Account/Login rồi tiến hành đăng nhập vào với tên đăng nhập mà hệ thống đã gửi cho anh chị 6 số cuối. Ví dụ số tài khoản chứng khoán là 026C123456 thì tên đăng nhập sẽ là 123456. Mật khẩu đăng nhập được gửi vào tin nhắn và gửi email cho Anh/chị.

Sau khi đăng nhập vào anh chị vào phần: Quản lý tài khoản=>Đổi mật khẩu, Đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN)

 

Để kiểm tra tiền đã vào tài khoản hay chưa anh chị vào mục Quản lý tài sản => Quản lý danh mục tài sản:

img

admin

Bài viết liên quan

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của Công Nhiệm

Một vài kinh nghiệm trong quá trình đầu tư của Công Nhiệm chia sẻ để mọi...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Hướng dẫn rút tiền từ tài khoản chứng khoán VPS về tài khoản cá nhân

Sau khi bán cổ phiếu để rút tiền ra tài khoản cá nhân anh chị truy cập và...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS online

Anh/Chị đang lên kế hoạch tạo tài khoản đầu tư chứng khoán để  tận dụng...

Tiếp tục đọc
bởi admin

Tham gia thảo luận