Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Chia sẻ kinh nghiệm đầu tư của Công Nhiệm

Một vài kinh nghiệm trong quá trình đầu tư của Công Nhiệm chia sẻ để mọi người tham khảo: Về vốn và quản trị vốn: - Với số vốn <300 triệu chỉ nên lựa chọn allin 1 mã CP. Cổ phiếu được lựa chọn đó phải có thanh khoản 1 phiên từ 10 tỷ trở [...]