Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

CHỈ SỐ ADVANCE – DECLINE (A-D INDEX)

Chỉ số Advance Decline Ratio (A-D) xác định động lực của thị trường bằng cách so sánh giữa các thời điểm tăng và các thời điểm giảm. Nguồn gốc của chỉ số A-D là từ trading chứng khoán, khi các stock Trader so sánh sự chênh lệch giữa chứng khoán trên sàn New York khi giá tăng [...]

Chỉ số Accumulation/Distribution

Chỉ số Volume cực kỳ đơn giản dễ dùng: chỉ số Accumulation/Distribution. Thực tế thì chỉ số Accumulation/Distribution là bản biến thể của một indicator khác phổ biến hơn: On Balance Volume. Cả hai chỉ số này đều được dùng để xác định biến động giá thông qua việc đo lường khối lượng giao dịch [...]