Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

647,000,000 VNĐ761,000,000 VNĐ

Chung cư Cao Nguyên 2 Bắc Ninh

Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

647,000,000 VNĐ761,000,000 VNĐ

Căn hộ, chung cư

6 năm trước