Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

Chỉ số Accumulation/Distribution

Chỉ số Volume cực kỳ đơn giản dễ dùng: chỉ số Accumulation/Distribution. Thực tế thì chỉ số Accumulation/Distribution là bản biến thể của một indicator khác phổ biến hơn: On Balance Volume. Cả hai chỉ số này đều được dùng để xác định biến động giá thông qua việc đo lường khối lượng giao dịch [...]