Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

647,000,000 VNĐ761,000,000 VNĐ

Chung cư Cao Nguyên 2 Bắc Ninh

Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

647,000,000 VNĐ761,000,000 VNĐ

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

450,000 VNĐ2,800 VNĐ/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

450,000 VNĐ2,800 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

11,500 VNĐ/mo

Family home

S Crandon Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

11,500 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

250,000 VNĐ2,300 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

250,000 VNĐ2,300 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

12,000 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

12,000 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

990,000 VNĐ31,000 VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

990,000 VNĐ31,000 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

25,000 VNĐ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

25,000 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước