Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1 năm trước

459,000 VNĐ2,560 VNĐ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

slide-3

6 năm trước

459,000 VNĐ2,560 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

890,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

6 năm trước

890,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

758,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

slide-3

6 năm trước

758,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

3,550,000 VNĐ2,560 VNĐ/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

6 năm trước

3,550,000 VNĐ2,560 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước