Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,500 VNĐ/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Vincent Fuller

6 năm trước

3,500 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

5,600 VNĐ/mo

Luxury apartment with pool

34th St, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Vincent Fuller

6 năm trước

5,600 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

7,599,000 VNĐ18,900 VNĐ/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

6 năm trước

7,599,000 VNĐ18,900 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

3,900,000 VNĐ17,500 VNĐ/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Vincent Fuller

6 năm trước

3,900,000 VNĐ17,500 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

1,750,000 VNĐ7,500 VNĐ/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

slide-3

6 năm trước

1,750,000 VNĐ7,500 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

3,700,000 VNĐ9,900 VNĐ/sq ft

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Michelle Ramirez

6 năm trước

3,700,000 VNĐ9,900 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

1,599,000 VNĐ15,000 VNĐ/sq ft

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

1,599,000 VNĐ15,000 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước