Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

899,000 VNĐ7,600 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

899,000 VNĐ7,600 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

990,000 VNĐ6,000 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

990,000 VNĐ6,000 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

880,000 VNĐ6,700 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

880,000 VNĐ6,700 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

760,000 VNĐ3,200 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

760,000 VNĐ3,200 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

450,000 VNĐ2,800 VNĐ/sq ft

Modern apartment

S Exchange Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

450,000 VNĐ2,800 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

250,000 VNĐ2,300 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

250,000 VNĐ2,300 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

990,000 VNĐ31,000 VNĐ/sq ft

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

990,000 VNĐ31,000 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước