Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

550,000 VNĐ2,300 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

550,000 VNĐ2,300 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

670,000 VNĐ6,500 VNĐ/sq ft

Luxury family home

S Western Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

670,000 VNĐ6,500 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

870,000 VNĐ8,500 VNĐ/sq ft

Luxury family home

S California Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

6 năm trước

870,000 VNĐ8,500 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

6 năm trước

456,000 VNĐ2,900 VNĐ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

6 năm trước

456,000 VNĐ2,900 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước

890,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Amazing apartment for family

Vesey St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Michelle Ramirez

6 năm trước

890,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

6 năm trước