Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

870,000 VNĐ8,500 VNĐ/sq ft

Luxury family home

S California Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

5 năm trước

870,000 VNĐ8,500 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

5 năm trước

456,000 VNĐ2,900 VNĐ/sq ft

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

5 năm trước

456,000 VNĐ2,900 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

5 năm trước

890,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Amazing apartment for family

Vesey St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Michelle Ramirez

5 năm trước

890,000 VNĐ3,690 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

5 năm trước

459,000 VNĐ2,560 VNĐ/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

slide-3

5 năm trước

459,000 VNĐ2,560 VNĐ/sq ft

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

5 năm trước