Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

25,000 VNĐ/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Brittany Watkins

5 năm trước

25,000 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

5 năm trước

16,000 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

5 năm trước

16,000 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

5 năm trước

11,000 VNĐ/mo

Luxury apartment ocean view

W Roosevelt Rd, Chicago, IL, Stati Uniti

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

5 năm trước

11,000 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

5 năm trước

3,700 VNĐ/mo

Confortable apartment

Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Brittany Watkins

5 năm trước

3,700 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

5 năm trước

1,790 VNĐ/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

Michelle Ramirez

5 năm trước

1,790 VNĐ/mo

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Căn hộ, chung cư

5 năm trước