Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1,643,000,000 VNĐ2,676,000,000 VNĐ

Căn hộ, chung cư

2 năm trước

1,643,000,000 VNĐ2,676,000,000 VNĐ

Căn hộ, chung cư

2 năm trước